В Съединените американски щати през 80-те се появява стратегия на кутиите за прясно мляко да бъдат отпечатвани снимки на изчезнали деца. В днешно време това е ненужно на фона на влиянието, което има чичко Гугъл – с два клика споделяш всичко, което желаеш, но пък нека се замислим за следното: макар в развитите държави да съществуват развити системи за съобщаване за отвлечен малолетен/непълнолетен, то пак имаме случаи, които не могат да бъдат разкрити, тоест остават много разбити семейства. Това, поне мен, ме кара да считам, че не трябва да сме арогантни и да чувстваме, че сме направили всичко възможно срещу педофилите.

Нека техниката да ни бъде партньор, а не да ни подвежда да не бъдем бдителни!

По принцип снимката на Маделин Маккан не е била на кутия за мляко, но реших за проекта НАДЕЖДА да направя моя интерпретация на „остарелия метод“.

Missing-child milk carton Madeleine Mccann