ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Магистърска програма „Продуцентство и креативна индустрия“

Ръководител:
гл. ас. д-р Олег Константинов
Създател:
Мимо-Гарсия Груев

2022 година


В проект НАДЕЖДА са използвани снимки от интернет с учебна цел.